top of page
inovasyon_yenilik

ÜRÜN YÖNETİMİ İNOVASYON

Ürün yönetimi, ürünlerin ve belirli özelliklerinin tüketiciler için en doğru zamanda ortaya çıkmasını sağlayan, devamlılığı olan bir süreçtir. Tüketici ihtiyaçlarını en basit hali ile veya bazen önceden tahmin edip, bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak fırsatları yakalamak için uygulanması gereken yöntemleri içerir.

Ürünler doğar, gelişir, değişir ve ölür! Aslında ürünlerde de bir yaşam döngüsünden bahsederiz ki buna “ürün yaşam eğrisi” deniliyor. Üründen bağımsız olarak Pazar da kendi içinde doğar, gelişir, değişir ve ölebilir – buna da Pazar yaşam eğrisi deniliyor. Asıl zorluk da burada başlıyor: Çok iyi bir ürününüz olabilir ama Pazar hazır değilse kıymeti olmayabilir. Doğru zamanda doğru ürünleri doğru özellikleri ile pazara sunabilmek önemlidir.

“Ürünün yaşam döngüsünü izleyin; ama daha da önemlisi, pazarın yaşam döngüsünü izleyin.” Philip Kotler

Etkin ürün yönetimi ve ilgili süreçlerin uygulanmasını sağlamak için işletmelerde üst düzeyde bu kültürün temsil edilmesi ve işletmede yer alan diğer fonksiyonlar bu süreçlerin doğal birer tamamlayıcısı olmalıdır. Süreç denildiğinde fazlası ile doküman üretmekten bahsetmiyorum; nitekim ürün yönetiminde amaç aslında işleri zorlaştırmak değildir. Bu çerçevede öncelikleri daha iyi yönetebilmek, kaynakları en doğru yerlere aktarabilmek ve stratejik hedeflere hizmet eden kritik bileşenleri kontrol edebilmek ön plana alınmalıdır. Ürün yönetimi, aşırı dokümantasyona boğulması gereken bir iş olarak algılanmamalıdır ve çok farklı fonksiyonların bir arada çalışabilmesi durumunda gerçek başarı elde edilebilir. Ürün yönetimindeki stratejik kararlarda masada mutlaka satış, pazarlama, ar-ge ve müşteri hizmetlerinden yetkili birileri olması gerekir – böylece Pazar yaşam eğrisi konusunda daha net bilgiler ortaya çıkabilir. İhtiyaç hissedilirse diğer fonksiyonlar davet edilmelidir.

Bu konu hakkındaki videoları izlemek için lütfen tıklayınız.

bottom of page