top of page
costumer_1

MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ

Müşteri Deneyimi

Müşterilerinizin, markanız ile temas ettikleri her bir noktadaki ilişkileri doğrultusunda markanıza verdikleri toplam değeri ifade eder. Bu değer temas noktalarındaki somut veriler ışığında oluşmuş duygusal değerlendirmelerden oluşur. Bu nedenle temas noktalarının tamamı tıpkı bir puzzle’ın parçaları gibi birbirlerini tamamlar ve toplam müşteri deneyimini oluşturur.

Parçalardan birinin bile eksik kalması durumunda müşterinin o marka ile ilgili algısı olumsuz etkilenecektir.  Temas noktaları ürünün / hizmetin kendisi, satış öncesi, sırası ve sonrası süreçler gibi müşterinin marka ile karşılaştığı her nokta olabilir.

Müşteri Deneyimi Yönetimi ( CEM ) ise;

Müşterilerinizin markanıza verdikleri toplam değeri maksimize etmek için tüm temas noktalarındaki tüm ilişkileri yönetme bilim ve sanatıdır. Puzzle’ın tüm parçaları, doğru kişiler tarafından, doğru bir şekilde, doğru yerlerine konduğunda ancak Müşteri Deneyiminin doğru olarak yönetilmesinden bahsedilebilir. Bu ise kurum içindeki en tepeden en alta kadar çalışan herkesin müşteri deneyiminin öneminin farkında olarak aynı amaç doğrultusunda çalışması ile mümkün olabilir.

Müşteri deneyimi yönetiminin etkin bir şekilde yapılması sayesinde müşteri kaybetme oranının düşmesi, cüzdan payının ve çapraz satışın artması, yeni müşteri bulma maliyetinin azalması gibi karlılığı doğrudan etkileyecek pek çok somut veri elde edilecektir.

Bu konu hakkındaki videoları izlemek için lütfen tıklayınız.

bottom of page