top of page
Stratejik düşünme

Stratejik Düşünme

Strateji aslında kolay tüketilen bir kelime ve olması gereken şekilde kullanılmıyor; bu yüzden de hak ettiği şekilde ele alınmıyor… Oysa günlük hayatımızda hem bireysel bazda hem kurumsal bazda aldığımız bazı kararlarımızda kararın “omurgası” stratejik olmalıdır. Bugün alınan basit gibi görünen bazı kararların sonuçları stratejimize uygun olmadığında öngörmediğimiz yollara girmemize neden olabiliyor – bunları sonra şans, kader gibi yaklaşımlarla açıklamaya çalışırız. Bu açıdan bakıldığında stratejiyi çok basit tanımlayabiliriz;

“Her düzeyde kaynakların tümünün olabildiğince sürdürülebilir gelişmeyi garanti edecek şekilde kullanılması”

Stratejiyi iki ana aşamada incelemek gerekir : Stratejik düşünme ve Stratejik Planlama

Stratejik Düşünme : Bireysel Yetkinlik

Stratejik düşünme doğru yönetildiğinde işletme içerisinde yer alan başta yönetim ekibinin ve tüm çalışanların vizyonları ile oluşur ve bireysel yetkinliği gerektirir. Yani yetenekli, stratejik bakış açısına sahip vizyoner çalışanlar!

Bu açıdan bakıldığında Stratejik düşünmenin amacı;

•Rekabetin kurallarını tekrar kuracak,

•Gelecek için bugünden çok farklı,

•Potansiyel büyüme yaratabilir,

•Anlaşılmamış ve yaratıcı stratejileri keşfetmektir.

Stratejik Planlama : Kurumsal Yetkinlik

Stratejik planlama ise, işletmenin hayallerini oluşturduğu vizyonu gerçekleştirmek için tüm işletmeyi kapsayacak şekilde adım planlarının mega, makro ve mikro seviyede planlanmasıdır.

Mega hedefler işletmenin her fonksiyonunu ilgilendirirken, makro’lar genelde departmanları ve mikro’lar ise ilgili fonksiyonu yerine getiren operasyon birimlerini ilgilendirmelidir.

Bu açıdan bakıldığında Stratejik planlamanın amacı; stratejileri yaratıcı düşünceler ile uygulanabilir yapmak ve stratejik düşünme sürecini desteklemektir.

Bu konu hakkındaki videoları izlemek için lütfen tıklayınız.

bottom of page